Îmbunătăţirea serviciilor Tacrom

Scop: Recondiţionarea/reproiectarea instalaţiei

Elemente cheie ale proiectului

Transformarea instalaţiei de probe, ancorată şi sprijinită din exterior, într-o entitate de sine stătătoare, fără a micşora capacitatea iniţială a cârligului.

Anvergura Proiectului
Recondiţionarea a 4 instalaţii Cardwell KB 200C de 120t, în funcţiune de 15 ani, pentru efectuarea operaţiunilor de foraj într-o zonă deluroasă, cu situri de foraj de mici dimensiuni.

Valoarea adăugată pentru client

  • Scăderea costurilor datorită suprafeţei mici a zonei de foraj
  • Mai puţine costuri pentru pregătirea zonei de foraj
  • Mai puţine costuri pentru montare/ demontare
  • Mai puţin personal

Viziunea CAT
Recondiţionarea profesională şi reproiectarea instalaţiei de probe aflată în funcţiune