În ultimii ani, cererea tot mai mare de gaze naturale, în toate țările, în special cele fără resurse de gaze naturale, a dus la noi cercetari pentru a extrage gaz din resurse neconventionale. Una dintre aceasta este producția de gaz metan din zăcămintele de cărbune (CBM).

Valorificarea gazului metan din stratul de cărbune în scopuri comerciale este încă la început în Turcia. Printre provocările asociate acestei operaţiuni se numără localizarea sursei şi optimizarea economică a proceselor de finalizare şi stimulare.
Majoritatea operaţiunilor de acest tip necesită fracturarea hidraulică pentru a fi lucrative. Fracturarea straturilor de cărbune diferă de cea a straturilor nisipoase obişnuite. Cărbunele are proprietăţi mecanice unice iar în urma forajului pot apărea fracturi multiple şi/sau complexe. Pentru Tacrom Services, extragerea gazelor naturale din zăcămintele de cărbune a reprezentat o oportunitate bună pentru a pătrunde pe o nouă piaţă şi a câştiga experienţă în domeniu.

Compania a realizat 6 astfel de operaţiuni în Turcia.

Prezenţa metanului este semnalată de combustia spumei după operaţiunea de fracturare.
Operaţiunile s-au desfăşurat conform planului şi au permis observarea cărbunelui în timpul fracturării, permiţând astfel îmbunătăţirea operaţiunilor viitoare de forare a altor sonde.

În concluzie, operaţiunile efectuate de Tacrom Services S.R.L. în Turcia au fost încununate de succes.