Politica TACROM privind sănătatea, securitatea şi mediul

Conducerea Tacrom consideră că succesul pe termen lung al companiei se datorează atât promovării şi îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor şi produselor cât şi asumării responsabilităţii de a preveni accidentele/evenimentele neprevăzute şi de a proteja angajaţii sau persoanele implicate în orice problemă legată de sănătate, securitate şi mediu.

Ţelul nostru este ‘nimeni nu are de suferit, nimic nu este afectat’.

Prin urmare, conducerea TACROM şi angajaţii companiei se angajează să joace un rol activ în punerea în aplicare a următoarelor principii HSE (Health, Safety and Environment):

 • Munca prestată în cadrul companiei aduce bunăstare angajaţilor, clienţilor, subcontractanţilor şi tuturor părţilor implicate
 • Sistemul decizional transparent şi orientat către acţiune, angajamentele luate şi cultura organizaţională garantează siguranţa şi sănătatea angajaţilor, subcontractanţilor şi clienţilor
 • Orice risc care ar putea afecta părţile implicate este evaluat, eliminat sau redus
 • Prevenirea tuturor accidentelor sau situaţiilor neprevăzute şi eliminarea neconcordanţelor

Pentru a respecta aceste principii, compania a implementat un Sistem de Management privind sănătatea, securitatea, mediul şi calitatea. Acest sistem are în vedere standardele de calitate şi de siguranţă care trebuie respectate de angajaţi în timpul activităţii lor. Scopul este de-ai sprinijini pe angajaţi să-şi desfăşoare activitatea în deplină siguranţă.

 

Obiectivele companiei

Obiectivul de bază este ‘nimeni nu are de suferit, nimic nu este afectat’.
Mai exact, compania îşi propune să respecte cerinţele clienţilor sau pe cele legislative şi să continue să se dezvolte prin:

 • asigurarea accesului la resursele adecvate
 • respectarea legilor şi reglementărilor din domeniul de activitate şi aplicarea celor mai noi standarde şi celor mai eficiente practici industriale
 • îmbunătăţirea operaţiunilor prin stabilirea unor obiective de performanţă, evaluarea rezultatelor, şi aplicarea unui sistem de menţinere a calităţii, bazat pe un plan şi pe un proces de control
 • realizarea unor rapoarte şi punerea la punct a unui sistem de investigaţie a tuturor incidentelor, atunci când se comit erori
 • reducerea şi prevenirea formării deşeurilor şi eliminarea riscurilor în vederea minimizării impactului asupra mediului

Pentru noi, politica HSE este la fel de importantă ca orice alt aspect de importanţă crucială al afacerii.

Actuala şi viitoarea strategie HSE

 • Prevenirea situaţiilor neprevăzute. Zero accidente
 • Zero scurgeri
 • Zero impact

Calitate

Îmbunătăţirea continuă a standardelor de sănătate, securitate şi mediu reprezintă o parte integrantă a derulării activităţii.
Ne-am angajat să oferim servicii de calitate. Prin urmare, avem responsabilitatea de a desfăşura o activitate continuă, sigură şi cu un impact scăzut asupra mediului.

De aceea, este necesar:

 • A înţelege nevoile şi aşteptările clienţilor interni sau externi şi a dezvolta un sistem de calitate eficient, capabil să asigure satisfacţia clienţilor.
 • A defini aspectele legate de responsabilitate şi răspundere şi a-i înştiinţa pe angajaţi în legătură cu acestea.
 • A identifica, a pune în aplicare şi a menţine sistemele de control pentru activităţile care influenţează în mod semnificativ calitatea, pentru a asigura metode eficiente de lucru.
 • A lucra îndeaproape cu clienții și furnizorii noștri pentru a dezvolta continuu lanțurile de aprovizionare și parteneriatele care oferă beneficii reciproce.
 • A răspunde preocupărilor privitoare la calitate, ridicate de către proprii angajați, clienți, contractanţi, acționari și publicul larg, pentru a îmbunătăți continuu performanțele noastre.
 • A identifica, măsura, monitoriza și comunica indicatori-cheie de performanță în raport cu obiectivele de calitate și obiectivele măsurabile propuse. În final, respectând aceste standarde putem oferi servicii si produse de calitate în beneficiul tuturor.